Somesmart – Hållbart på nätet i årskurserna 1-9

Somesmart – Hållbart på nätet i årskurserna 1-9 featured image
Event date 25.09.2023 - 29.09.2023
Event location Vasa övningsskola, grundläggande utbildning
City Vasa
Event organiser Åbo Akademi/Vasa övningsskola
Event category Muut tapahtumat

Syftet med temat är att öka elevernas medieläskunnighet och stärka lärarnas beredskap i att undervisa i detta. Veckans program:
• Följa vår gemensamma lärstig för medieläskunnighet
• Uppmärksamma skolans kunna-kartor för respektive årkurshelhet
• SmartBus besöker skolan åk. 4-6
• Somesmart workshops åk. 7-9 om Skärmtid-stress press eller chill (Folkhälsan), Sociala medier och psykiskt välmående (FinFami), Nätrespekt (Luckan).

Back to top of page