Hållbarhetsdag – Campus Kungsgården

Hållbarhetsdag – Campus Kungsgården featured image
Event date 28.09.2022 - 28.09.2022
Event time 09:00 - 15:00
Event location Campus Kungsgården
City Vasa
Event organiser Yrkesakademin i Österbotten

Bytesloppis, 28-30.09.2022    Ta med en sak som du inte längre behöver, ge den till någon annan och ta med dig någonting som du vill ha. Plats: Bredvid restaurangen.

NÄR VAR VAD
Kl. 8.45 – 10.30 Angivna klassrum TIU-program om ekologi, hållbarhet och framtid. Glänta är en del av ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Wasa Teater. Består av tre delar: förarbete, föreställningsdel och efterarbete. Teaterdelen genomförs i oktober, i dag görs förarbetsdelen.
Kl. 10.30 – 11.45 Matsal/cafeteria Lunch.
Fria programmet börjar

 

Kl. 12 – 12.30 Auditoriet ”Hållbarhet och cirkulär ekonomi – vad händer nu! Göran Östberg och Fredrik Hanstén, projektledare CIT-projektet.”
Kl. 12 – 14.30 Äppellunden/

30 D

 

Alt. 1 (bra väder): Preparering av odlingsbädd – användande av förkomposterat material. Info varje timme, på ”helslaget”.

Alt. 2 (dåligt väder): Preparering av kompost (flisning av trädgårdsavfall mm). Info varje timme, på ”helslaget”.

Kl. 12 – 15 Gymnastiksalen Akutvårdarna berättar om och ger möjlighet att träna med defibrillator.
Kl. 12 – 15 Aulan Företaget Webcore informerar/förevisar rekonditionerade datorer.
Kl. 12 – 15 Aulan Företaget Restyle berättar om hållbarhet som affärsidé, visar upp produkter, begränsad försäljning.
Kl. 12 – 15 Gymnastiksalen Möjlighet att testa en skogsmaskinsimulator som används i undervisningen.
Kl. 12 – 15 Fordonssidans innergård, alt. inomhus Automaa förevisar Volvo hybrid- och elbilar. Gasbilar visas upp. Möjlighet att provköra skolans elbil.
Kl. 12 – 13.30 Teknikhuset Bekanta dig med den senaste tekniken inom byggnadsautomation som ger optimal energibesparing och komfort. Observera tiden!
Kl. 12 – 15 A-huset, gröna trapphuset Fastigheten förevisar de nyinstallerade solpanelerna på A-husets tak.
Kl. 13.30 – 14 Auditoriet ”Hållbarhet och cirkulär ekonomi – vad händer nu! Göran Östberg och Fredrik Hanstén, projektledare CIT-projektet.”
Kl. 13 – 15 Cafeterian Köket presenterar/ger smakprov på hållbara matalternativ.
Kl. 14.15-14.30 Auditoriet Information om studerandeföreningen.

 

Back to top of page