Gör hållbara planteringar i trädgården

Gör hållbara planteringar i trädgården featured image
Event date 25.09.2023 - 30.09.2023
Event time 09:00 - 16:00
Event location Wickmans Plantskolas Garden Center, Östanåkersvägen 14, Närpes
City Närpes
Event organiser Wickmans Plantskola
Event category Kampanjat

Med närproducerade plantor undviks mycket av avtrycken från t.ex frakter.

Under veckan berättar vi hur vi närproducerar nästan alla häckplantor vid vår plantskola + en stor del av våra buskar, perenner och träd.

Eftersom det är absolut mest hållbart att lyckas redan vid första planteringen och inte behöva göra en omplantering så får du också veta hur du på ett enkelt vis kan fortsätta hållbarhetstänket vid och efter planteringen.

Under hållbarhetsveckan har vi kampanj på de närodlade häckplantorna för att understryka hur viktigt det är med hållbara alternativ. Närmare om kampanjen under vecka 39 via vår hemsida/blogg, https://wickmansplantskola.blogspot.com/

Back to top of page