Beredskap i Österbotten!

Beredskap i Österbotten! featured image
Event date 26.09.2022 - 01.10.2022
Event location Virtuellt
City Vasa
Event organiser ProAgria Lantbrukssällskapet

ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Beredskap i Österbotten! arbetar för ett ökat kunnande i beredskapsfrågor.

Vi berörs alla av beredskapsfrågor, från privatpersoner och företagare till by och kommun. Speciellt vår försörjningsberedskap sätts i dessa tider på prov.

Projektet Beredskap i Österbotten! har som mål att öka invånarnas kunskap i beredskapsfrågor och detta görs i ett nära samarbete med aktörer som redan idag arbetar med dessa frågor.

Österbotten som region är synnerligen viktig för livsmedelsförsörjningen såväl ur ett lokalt som ett nationellt perspektiv.

Under Hållbarhetsveckan lyfter vi en artikelserie om livsmedelsproduktionen i Österbotten. Artiklarna har tidigare publicerats i Vaasa Insider.

Back to top of page